Uudised - Alkohol

Alkoholi tarbimine väheneb (vaatamata piiriülestele ostudele)

Uuringu andmeil tarbib Eestis iganädalaselt alkoholi 19% vähemalt 15-aastatest elanikest. Sagedasi alkoholitarbijaid on enam meeste ja kõrge sissetulekuga inimeste seas. Alkoholi tarbivatest elanikest 7% hinnangul on nende alkoholitarbimine 2017. aastal suurenenud võrreldes varasemaga, samas kui 59% hinnangul on nende tarbimine jäänud samaks ning 35% hinnangul on see vähenenud.

märts 30/2016

78 protsenti elanikest toetab alkoholireklaami täiskeeldu

Alkoholireklaami täielikku kaotamist pooldab 78 protsenti elanikest, selle vastu on vaid kuus protsenti, selgus Turu-uuringute ASi läbi viidud uuringust.

dets 11/2015

Alkoholiuuring: meediapilt on inimeste konservatiivsete hoiakutega vastuolus

Valdav enamus Eesti elanikke toetab alkoholireklaami piiramist televisioonis ning on veendunud, et alkohol on noortele liiga kergesti kättesaadav, selgub Turu-uuringute AS-i poolt novembris läbi viidud uuringust.

märts 12/2015

80 protsenti elanikest toetab alkoholireklaami lõpetamist

80 protsenti Eesti elanikest toetab või pigem toetab alkoholireklaami keelamist sarnaselt tubakatoodete reklaamidega, selgus Turu-uuringute ASi veebruaris läbiviidud uuringus.[:]