Augustis on EKRE toetus kasvanud

Kui peale märtsikuiseid Riigikogu valimisi on erakondade seas kõrgeima toetusega liidripositsiooni hoidnud seni Reformierakond, siis augustis on Reformierakonna toetus võrdsustunud EKRE omaga. Augustis toetab Reformierakonda 23% (juunis 26%) ning EKRE-t 24% (juunis 20%) valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Populaarsuselt kolmas erakond on Keskerakond, mida toetab 16% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (võrreldes juuniga muutust pole).

Erakond Eesti 200 toetus on jätkuvalt langenud – juunis oli toetus 10% ja augustis 8%. Suurenenud on toetus Sotsiaaldemokraatlikule erakonnale (juunis 10% ja augustis 13%). Ülejäänud erakondade toetus võrreldes juuniga muutunud pole – Isamaad toetab 9%, Parempoolseid 3% ja muid erakondi 2% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.

Augustis on opositsioonierakondade toetus tervikuna kõrgem kui koalitsioonierakondadel: opositsioonierakondi toetab 49% ja koalitsioonierakondi 44% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Juunis oli koalitsiooni- ning opositsioonierakondade toetus võrdne (kummalgil 46%). Parlamendiväliste erakondade toetus oluliselt muutunud pole (juunis 7% ja augustis 6%).

Augustikuine küsitlus toimus 3. – 13. augustil 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 877 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega.