Eesti inimesed ei tee vahet olmekonfliktidel ja inimõigustel

Turu-uuringute AS-i augustis läbi viidud küsitluses selgus, et 39% Eesti elanike arvates on Eestis sotsiaalse võrdsuse probleeme. 

Karin Reivart Turu-uuringute AS-ist ütles inimõiguste aastakonverentsil uuringut tutvustades, et üle 50% Eesti elanikest arvab, et Eestis on inimõigustega kõik korras, kuid 29% arvas, et neid rikutakse. Positiivsemalt on tema sõnul meelestatud nooremad inimesed. Madalama sissetulekuga inimesed ja mitte-eestlased arvavad sagedamini, et Eestis rikutakse inimõigusi.

[:]

„Arvestatav hulk inimesi peavad Eestis inimõiguste rikkumiseks asju, mis üldiselt ei kuulu klassikaliste inimõiguste valdkonna alla,” nentis uuringut kommenteerinud riigikogu liige Mart Nutt.

„Inimõiguste rikkumisena toodi kõige sagedamini välja väikest palka ja pensioni, millega ei ole võimalik ära elada,” rääkis Reivart. „Mainiti ka venekeelse elanikkonna diskrimineerimist, emakeelse hariduse saamise puudumist muulastel.”

 Originaaltekst EPL.ee