Uudised - Kuritegevus

juuni 06/2014

Ligi kolmandik küsitletutest ostaks võimalusel salakütust

Värskest uuringust selgus, et 29% elanikest ostaks teadlikult ja odavuse ettekäändel salakütust, kui see võimalus neile avaneks. Uuringus esitati inimestele küsimus, kuidas nad käituksid, kui neile pakutakse ostmiseks salakütust, kuid nad teavad, et see on turuhinnast odavam, kuna maksud riigile on maksmata.[:]

mai 27/2014

Eestlased kardavad liiklust ja narkomaane

Täna avaldatud siseministeeriumi poolt tellitud uuringu järgi peab 33 protsenti Eesti elanikest liiklusega seonduvat endale või perele suurimaks ohuallikaks, 23 protsenti kartis narkokuritegevust ja 21 protsenti vargusi.[:]

märts 08/2013

Kolmandik Eesti elanikke tajub salakaubanduse kasvu

Eestis leiab ligi kolmandik Turu-uuringute AS-i poolt küsitletud inimestest, et illegaalsete kaupade tarbimine on 2012. aastal kasvanud. Lätis ja Leedus tajub salakaubanduse osakaalu kasvu lausa pool küsitletutest. [:]

dets 17/2012

Eesti inimesed ei tee vahet olmekonfliktidel ja inimõigustel

Turu-uuringute AS-i augustis läbi viidud küsitluses selgus, et 39% Eesti elanike arvates on Eestis sotsiaalse võrdsuse probleeme.  Karin Reivart Turu-uuringute AS-ist ütles inimõiguste aastakonverentsil uuringut tutvustades, et üle 50% Eesti elanikest arvab, et Eestis on inimõigustega kõik korras, kuid 29% arvas, et neid rikutakse. Positiivsemalt on tema sõnul meelestatud nooremad inimesed. Madalama sissetulekuga inimesed ja […]

apr 16/2012

Balti riikide elanikud näevad salakaubanduse taga samasid põhjuseid, milleks on kõrged maksud ja madalad sissetulekud

Eesti, Läti ja Leedu elanike arvates on salakaubanduse peamiseks põhjuseks kõrgemad maksumäärad kui nende riikide elatustase lubaks. Hinnaerinevused tingivad illegaalse kauba tarbimist ja sellega kauplemist. Kõigi kolme Balti riigi elanikud arvavad, et viimase kolme aasta jooksul on salakaubanduse levik tõusnud. Kõige suurem osa, kes ei ole täielikult salakaubanduse poolt, kuid ei mõista seda ka üldse […]