Eesti kodanikud ei karda sõda Eestis lähiaastatel, elanike kaitsetahe on kõrge

Uuringust selgus, et 66% elanikest ei pea tõenäoliseks, et lähima viie aasta jooksul võiks Eestit tabada sõjaline rünnak. 51% vastanuid peab sellist stsenaariumit ebatõenäoliseks ja 15% on selle enda jaoks välistanud. Mitte-eestlased kardavad sõjategevust Eestis veelgi vähem – neist 78% seda tõenäoliseks ei pea.

Elanike kaitsetahe on jätkuvalt kõrge –  61% vastanuid oleks valmis Eestit kaitsma: 31% märkis vastuseks „jah“ ja 30% „pigem jah“. 28% kaitsetegevuses osaleda ei soovi. Meeste seas on vastav näitaja 72% ja naistel 53%.

Veebruarikuine küsitlus toimus 8. – 19. veebruaril 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 889 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega.

Põhjalikumalt saab uuringutulemuste kohta lugeda Eesti Päevalehes ilmunud artiklist.