Eesti linnade külastatavus

Augustikuus viis Turu-uuringute AS läbi elanikkonna uuringu, selgitamaks välja Eesti suuremate linnade külastatavust. Uuringu käigus küsitleti 1000 Eesti alalist elanikku vanuses 15-74. Uurimisalusest 16-st linnast enimkülastatud linnaks oli Tallinn, mida oli möödunud aasta jooksul külastanud tervelt pool elanikkonnast. Nii üldise külastatavuse kui ka sagedaste külastajate arvu poolest järgnevad Tallinnale Tartu ja Pärnu.

[:]

Puhkusereisi sihtpunktiks valivad eestlased kõige sagedamini Pärnu. Ka Kuressaaret, Kärdlat ja Otepääd külastatakse kõige sagedamini just puhkuse veetmise eesmärgil. Talvepealinna Otepää magnetiks on ka spordiüritused. Tallinnas käiakse võrreldes teiste Eesti linnadega kõige sagedamini ametiasjus ja seoses komandeeringutega, kuid ka tuttavaid / sugulasi külastamas, kultuuri- ja meelelahutusüritustel ning ostureisidel.

Kõige enam on linnade külastajad rahul linnade kohta käiva informatsiooni kättesaadavusega ning haljasalade ja parkide korrashoiuga. Kõige enam rahulolematust tekitanud valdkonnaks oli teede ja tänavate korrasolek.

Kõige kõrgema üldhinnangu andsid külastajad kuurortlinnadele Kuressaarele ja Pärnule. 13-le erinevale linnaelu aspektile antud hinnangute osas tõusid esile neli linna – Pärnu, Kuressaare, Otepää ja Kärdla – mis pälvisid vähemalt ühe linnaelu aspekti osas teiste linnadega võrreldes kõrgeima keskmise hinde. Pärnu puhul tõsteti kõige enam esile linnas toimunud / toimuvaid üritusi, Kuressaare puhul linna vaatamisväärsusi. Kõige turvalisemaks linnaks peeti Kärdlat, kõige ebaturvalisemaks seevastu Tallinna. Madalaimale positsioonile jäi linnadele antud hinnangute võrdluses vähemalt ühe hinnatud omaduse osas viis linna – Tallinn, Keila, Rapla, Valga ja Narva. Nii Tallinn kui Keila pälvisid madalaima keskmise hinde tervelt nelja erineva linnaelu puudutava aspekti lõikes.

Uurimisalused linnad olid järgnevad: Haapsalu,Keila, Kuressaare, Kärdla, Narva, Rakvere, Rapla, Paide, Põltsamaa, Pärnu, Otepää, Tallinn, Tartu, Valga, Viljandi ja Võru.

Märtsis läbi viidud kaubaautode-uuringu vastaja-auhinna võitsid loosimisel vastajad firmadest AS Herents, Paakauto AS, Magus Maailm, Transiitveod AS, Pärnu Vesi AS.

Auhinnad on võitjatele kätte toimetatud. Täname osavõtjaid!