Uudised - Tööturg

Loosimise võitjad

Selgunud on töövõimereformi-teemalise tööandjate küsitluse võitjad!

veebr 18/2013

Üle kolmandiku meie inimesi kaalub Eestist lahkumist

Tuhandelt eestimaalaselt küsiti, kas nad on viimase poole aasta jooksul mõelnud kodumaalt lahkuda. Neist 37% vastas jaatavalt, enamik põhjendas oma lahkumisplaani tööga ning sugugi mitte kõik neist pole verinoored. Arvestades, et kõik lahkumist kaalujad tegudeni ei jõuagi, võib Eestist lahkuda umbes 108 000 inimest.  (Tuuli Jõesaar, Eesti Päevaleht)  [:]

jaan 15/2010

Masuaeg paneb töötaja ka vähesega leppima

Kuigi mõne aastaga on tööturg oluliselt muutunud, paljudel kahanenud palgad ja hüvitised, pole inimeste rahulolu oma töökohaga vähenenud. Seejuures saavutas muukeelsete töörahulolu eesti keelt kõnelevatega sama taseme, näitab uuring. [:]

apr 24/2009

Tööpuudust peavad oluliseks sotsiaalprobleemiks sagedamini noored ning mitte-eestlased

Turu-Uuringute AS viis 2009. aasta märtsikuus läbi küsitluse tuhande Eesti 15-74-aastase inimese seas. Vastajaile esitati nimekiri 16 sotsiaalprobleemiga ning paluti etteantud nimekirjast valida kolm kõige olulisemat täna lahendamist vajavat sotsiaalprobleemi Eestis. [:]

apr 05/2008

Eesti elanike välismaal töötamise kogemus. Välismaal töötamise plaanid tulevikus

Esitatud tulemused baseeruvad ajavahemikus 07.02 – 20.02 turu-uuringute as poolt läbi viidud küsitlusel. küsitleti 1031 vastajat vanuses 15-74.[:]

Eesti linnade külastatavus

Augustikuus viis Turu-uuringute AS läbi elanikkonna uuringu, selgitamaks välja Eesti suuremate linnade külastatavust. Uuringu käigus küsitleti 1000 Eesti alalist elanikku vanuses 15-74. Uurimisalusest 16-st linnast enimkülastatud linnaks oli Tallinn, mida oli möödunud aasta jooksul külastanud tervelt pool elanikkonnast. Nii üldise külastatavuse kui ka sagedaste külastajate arvu poolest järgnevad Tallinnale Tartu ja Pärnu. [:]