ELANIKE USALDUS INSTITUTSIOONIDELE 2010 AASTA II KVARTALIS

Nagu ka esimeses kvartalis usaldasid eestimaalased enam päästeametit (96%), mille usaldusreiting on püsinud viimase kolme aasta jooksul 93 ja 96 protsendipunkti vahel.

Kõrge usaldusväärsusega paistab silma ka aasta algusest ühendatud politsei- ja piirivalveamet, mida usaldab 87% elanikest. Üle 70-protsendilist toetust kogusid lisaks neile kahele veel Kaitsevägi (81%), Maksu ja tolliamet (79%), Rahvusringhääling (76%), Eesti Pank (75%), President (72%) ja Kaitseliit (71%).

Institutsioonide usaldusreitingud (täiesti+pigem usaldab, %) II kvartal 2010

  2009 a keskmine 2010 II kvartali keskmine Aprill 2010 n=1001 Mai 2010 Juuni 2010
Riigikogu 39 43 42 42 44
Valitsus 42 48 48 46 51
President 66 72 73 70 73
Peaminister 41 46 45 47 47
Erakonnad 25 26 26 28 23
Kaitsevägi 79 81 82 83 79
Politsei- ja piirivalveamet 81 87 87 88 85
Maksu- ja Tolliamet 79 79 80 80 79
Kohus 61 63 62 63 63
Kirik 63 58 61 57 55
Rahvusringhääling 75 76 78 78 72
Eesti eraringhääling 58 60 61 63 55
Trükiajakirjandus 55 53 55 54 50
Kaitseliit