Uudised - Ühiskond

Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tulemused

2017. aastal viisid Turu-uuringute AS ja Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi kogu Eestit hõlmava puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu.

Meeste ja naiste võrdõiguslikkust toetavad hoiakud on ühiskonnas veidi tugevnenud

Eesti elanike hoiakud on valdavalt soolist võrdõiguslikkust soosivad, tegelik rolli- ja tööjaotus perekondades on aga jätkuvalt küllaltki traditsioonilisi soorolle järgiv, selgub sotsiaalministeeriumi poolt tellitud ning Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud soolise võrdõiguslikkuse monitooringu tulemustest.

Eesti elanike toetus Euroopa Liidule on stabiilselt kõrge

Eesti elanikest 77% toetab Eesti kuulumist Euroopa Liitu, selgub riigikantselei poolt tellitud ning Turu-Uuringute AS-i poolt läbi viidud uuringust „Elanikkonna teadlikkus ja suhtumine Euroopa Liidu küsimustes“. Sellest, et Eesti on Euroopa Liidu eesistujaks 2017. aasta teises pooles, on teadlik 49% elanikest.

juuni 22/2016

Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks pooldab 10 protsenti elanikest

Eestlastest on vaid 2 protsenti täiesti nõus Okupatsioonide muuseumi nimetamisega Vabamuks, venelastest on sellega nõus 8 protsenti, selgus värskest uuringust.

veebr 22/2016

Enamik Eesti elanikest ei toeta samasoolistele paaridele võrdsete õiguste andmist

60 protsenti inimestest on vastu geipaaride õigusele registreerida oma kooselu, mis näitab, et vastaste osas on toimunud märgatav nihe ning seda eelkõige naiste arvelt, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel tehtud uuringust.

veebr 18/2016

Eesti kodanikud peavad pagulasteemat probleemiks number üks

Ligi veerand Eesti kodanikest peab ühiskondlikult suurimaks probleemiks pagulasi, sellele järgneb kaheksandiku arvates tööpuudus. Naised on nüüd immigratsiooni suhtes isegi skeptilisemalt meelestatud kui mehed.

Eesti elanikud peavad ISi suurimaks ohuks maailma julgeolekule

Eesti elanikud peavad suurimaks ohuks maailma rahule ja julgeolekule äärmusrühmitust Islamiriik ja terrorismivõrgustike tegevust, kevadega võrreldes on ka eestlaste jaoks vähenenud Venemaa tegevuse ohtlikuks pidamine, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust.

Võõrvõimu kallaletungi puhul mõtleb Eestist lahkuda iga viies inimene

Olukorras, kus Eestile tungiks mõni riik kallale, kaaluks siit lahkumist iga viies Eestis elav inimene, selgub kaitseministeeriumi tellitud Turu-uuringute AS-i hiljutisest uuringust.

Eesti elanike arvates on maailm muutunud ebastabiilsemaks

Eesti elanikud tunnetavad, et maailm nende ümber on muutunud ebastabiilsemaks ning paljud kardavad uute sõjaliste konfliktide tekkimist maailmas, selgus hiljutise riigikaitselise arvamusküsitluse tulemusel.

dets 04/2015

Haldusreformi toetajaid on poole rohkem kui selle vastaseid

Turu-uuringute AS-i korraldatud ja rahandusministeeriumi tellitud küsitluse tulemusel toetab või pigem toetab haldusreformi läbiviimist 48 protsenti ja vastu või pigem vastu on 28 protsenti elanikkonnast. Oma arvamust ei osanud öelda 24 protsenti vastanutest.