Enamik Eesti elanikest ei toeta samasoolistele paaridele võrdsete õiguste andmist

60 protsenti inimestest on vastu geipaaride õigusele registreerida oma kooselu, mis näitab, et vastaste osas on toimunud märgatav nihe ning seda eelkõige naiste arvelt, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel tehtud uuringust.

Võrreldes sügisega on kooseluseaduse vastaste osakaal kasvanud. 2015. aasta novembris Turu-uuringute AS-i tehtud küsitluses toetas kooseluseaduse tühistamist 54 protsenti vastajatest.

“Kuna geipaaride õigus registreerida oma kooselu seostub vastajatele ilmselgelt kooseluseadusega, näitab kahe uuringu võrdlus, et vastumeelsus samasooliste paaride kooselu registreerimise osas on kasvanud ning seda eelkõige naiste arvelt,“ ütles vanemteadur Peeter Espak.

Kui sügisel oli kooseluseaduse vastu 63 protsenti meestest ja 43 protsenti naistest, siis viimase uuringu põhjal on samasooliste kooselu registreerimise küsimuses vastu 62 protsenti meestest ja 58 protsenti naistest.

“Seda nihet naiste meelemuutuses ei ole kerge seletada ning põhjuste teadasaamiseks tuleks teha antud temaatikal eraldi uuring,” nentis Espak.

Ühiskonnas üldlevinud arvamuse kohaselt on naised seksuaalvähemuste õiguste osas soosivamad, kuid tegelikkuses tänasel päeval erinevus puudub. Geipaaride lapsendamisõiguse vastu on nii meestest kui naistest 77 protsenti.

Samas eksisteerib märkimisväärne lõhe eesti ja vene keelt kõnelevate vastajate vahel, sest kui eestlastest on samasooliste kooselu registreerimise vastu 57 protsenti, siis venelastest on vastu 77 protsenti.

Ühtlasi on vene keelt kõnelevad inimesed on kõigis homoseksuaalsusega seotud küsimustes märgatavalt konservatiivsemad.

“Kuigi uuring näitab, et koguni 53 protsenti Eesti kodanikest suhtub homoseksuaalsusesse kui nähtusesse negatiivselt, siis enamus vastajatest aktsepteerib homoseksuaalseid inimesi enda kõrval,“ rääkis Peeter Espak.

Kui vastajatel paluti valida nimekirjast, keda nad ei sooviks endale naabriks, siis homoseksuaale nimetanud inimesed olid selges vähemuses.

Narkomaane ei sooviks oma naabriks 84 protsenti, kriminaale 66 protsenti, emotsionaalselt ebastabiilseid inimesi 58 protsenti, mustlaseid 52 protsenti ning homoseksuaale 39 protsenti vastanutest.

Seega eksisteerib vastumeelsus vaid homoseksuaalidele kooselu- ja lapsendamisõiguse andmises.

Kooseluseaduse pooldajad on väikeses enamuses vanusegruppides 18-24 ja 25-34, kõrgharidusega ning kõige kõrgema sissetulekuga inimeste hulgas. Kõrgharidusega vastajatest toetab kooseluseadust 53 protsenti ja vastu on 47 protsenti.

Vaadates, millised on arvamused erinevate parteide toetajate seas, siis kõige vähem aktsepteerivad homoseksuaalsust kui nähtust Keskerakonna (77%) ja EKRE (64%) valijad. SDE (34%), IRL-i (35%) ja Reformierakonna (38%) valijad on mainitud nähtuse osas sallivamad.

“Ootamatult eristuvad eelpool mainitutest selles küsimuses Vabaerakonna valijad, kellest koguni 55 protsenti ei aktsepteeri üldse homoseksuaalsust kui nähtust,“ rääkis Espak.

Erakondliku eelistuse järgi on kooseluseaduse osas kõige negatiivsemalt meelestatud Keskerakonna ja EKRE toetajad. Üllatuslikult on SDE ja Reformierakonna valijate seas kooseluseaduse toetajad vaid kerges enamuses, geipaaride kooselu registreerimist toetab 55 protsenti SDE ning 52 protsenti Reformierakonna valijatest.

On tähelepanuväärne, et homoseksuaalidele lapsendamisõiguse andmises on ühiskonnas tugev vastuseis. Eestis keskmiselt ei toeta geipaaridele lapsendamisõiguse andmist 77 protsenti inimestest.

Uuringu tegi Turu-uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18-aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Allikas: ERR