Enamik Eesti elanikke liigub vähem, kui tervise tugevdamiseks vaja

Turu-uuringute AS viis SA Liikumisharrastuse kompetentsikeskuse tellimusel 2023. aasta oktoobris läbi küsitlusuuringu Eesti elanike liikumisharrastusega tegelemise kohta. Uuringu eesmärk oli saada ülevaade Eesti elanike füüsilisest aktiivsusest, sh liikumisharrastustega tegelemisest ja selle motivaatoritest ning takistustest. Kokku osales küsitluses 1009 vastajat vanuses 15–69 aastat.

Liikumisaktiivsuse uuring näitas, et enamus Eesti elanikkonnast ei liigu piisavalt selleks, et oma tervist hoida ja tugevdada. Rohkem kui kord nädalas tegeleb liikumisharrastuse või spordiga 42% Eesti elanikest. Ligi viiendik elanikkonnast ei ole üldse regulaarselt kehaliselt aktiivsed.

Enamusel Eesti elanikest on füüsiline aktiivsus seotud füüsilist koormust andvate argitegevustega nagu näiteks aia- ja põllutööd, igapäevane füüsiline töö, tubased kodused tööd ehk koristamine, triikimine, akende pesu ning küttepuude lõhkumine, saagimine, riitaladumine ja tuppatoomine. Selliste tegevustega tegeleb enamik ehk 94% elanikest, sealjuures 65% sagedamini kui kord nädalas.

Vastajad, kes tegelevad liikumisharrastustega harvemini kui kord nädalas või mitte üldse, märkisid peamiste takistustena kõige sagedamini töö- või koolipäeva lõpus tekkivat väsimust (47%), ajapuudust (36%) ning huvi/viitsimise puudumist (33%). Vastajatest 25% märkis peamiste takistuste seas seda, et neile ei meeldi võistluslikud tegevused, 20% tõi põhjuseks oma halba tervislikku seisundit, 19% sobiva seltskonna või treeningukaaslaste puudumist, 17% sportimise kallidust, 17% sportimisoskuste puudumist, 14% sportimiskoha (saal, väljak) puudumist ning 9% sobiva transpordi puudumist treeningupaika jõudmiseks.

Uuringu kohaselt on kõige levinumad liikumisvormid kõndimine (sh kiirkõnd, kepikõnd, matkamine) (61% liikumisharrastustega tegelejatest) ning jalgrattasõit (vastavalt 33%), jõusaali/jõutreeningud/fitness (22%), jooks (19%) ning ujumine (18%). Kõndimine on kõige levinumaks liikumisharrastuseks kõigis vanuserühmades, 15–24-aastaste seas on pea sama populaarsed ka jooks ning jõusaalitreeningud.

Maailma Terviseorganisatsioon (WHO) soovitab täiskasvanutel tervise säilitamiseks liikuda vähemalt 2,5-5 tundi nädalas mõõduka intensiivsusega või vähemalt 1,25-2,5 tundi nädalas tugeva intensiivsusega. Tervise tugevdamiseks soovitab WHO liikuda nädalas üle 5 tunni mõõduka või üle 2,5 tunni kõrge intensiivsusega.

Uuringu raport on leitav siit: Eesti elanike liikumisharrastustega tegelemine

Ülevaatlik artikkel ajakirjast Tervis Pluss