Kaja Kallase toetus on hakanud taas suurenema

Peaminister Kaja Kallase toetusnäitajad on aprillikuu uuringutulemuste põhjal pöördunud taas kasvule – eelmise kuu 15%-lt on see tõusnud 19%-ni. Teiste peaministrikandidaatide puhul olulisi muutusi toimunud ei ole. Isamaa esimees Urmas Reinsalu on jätkuvalt eelistatuim peaministrikandidaat, teda toetaks peaministrina seekord 25% valimisealistest kodanikest (viimati samuti 25%). Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart kogus toetuseks 14% (viimati 15%), EKRE esimees Martin Helme 12% (märtsis 13%) ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna esimees Lauri Läänemets 6% (viimati 7%). Eesti 200 juhi Margus Tsahkna tulemus oli seekord 4% (märtsis 3%).

Kõige suuremad erinevused erakondade peaministrikandidaatide toetuse osas ilmnevad suhtluskeele võrdluses: eestikeelsetest elanikest toetab Urmas Reinsalu 32%, Kaja Kallast 24%, Martin Helmet 12%, Lauri Läänemetsa 6%, Margus Tsahknat 4% ja Mihhail Kõlvartit vaid 2%. Vene keelt kõnelevate elanike hulgas on aga kõige populaarsem peaministrikandidaat Mihhail Kõlvart, keda toetab 50% vastanutest ja Martin Helmet toetab 8% venekeelsest elanikkonnast.
Reinsalu toetavad jätkuvalt kõige sagedamini 65-aastased ja vanemad elanikud ja maapiirkondades elavad vastajad. Kaja Kallast toetavad aga kõige rohkem 18-24-aastased ja kõrgharitud vastajad.

Peaministriuuringu küsitlus viidi läbi 04.-14. aprillil 2024. Kokku küsitleti 871 Eesti kodanikku vanuses 18 ja üle selle. 50% uuringust viidi läbi telefoniküsitlusena ja 50% veebiküsitlusena. Lähemalt saab uuringu kohta lugeda Eesti Päevalehe kodulehelt.