Kolmandik Eesti elanikke tajub salakaubanduse kasvu

Eestis leiab ligi kolmandik Turu-uuringute AS-i poolt küsitletud inimestest, et illegaalsete kaupade tarbimine on 2012. aastal kasvanud. Lätis ja Leedus tajub salakaubanduse osakaalu kasvu lausa pool küsitletutest.

[:]

Kõigis Balti riikides peetakse salaturu osakaalu kasvu põhjuseks kõrgete aktsiiside kõrval ka täiendavate regulatsioonide kehtestamist. 76 protsenti vastanutest Eestis pidas kõige tõhusamaks salakaubandusega võitlemise meetmeks aktsiiside vähendamist.

“Nii käesoleva kui ka eelmise aasta uuringutulemused näitasid, et kõigis kolmes Balti riigis peetakse salakaubandust soodustavateks teguriteks kõrgeid aktsiise ning madalaid või vähenenud sissetulekuid. Kuid on märkimisväärne, et sel aastal toodi nende tegurite seas välja ka uute keelustavate regulatsioonide kehtestamine, mis võib tingida täiendava isikliku huvi illegaalsete kaupade vastu,“ ütles Turu-uuringute AS uuringujuht Iivi Riivits-Arkonsuo.

Üheks selliseks regulatsiooniks on näiteks 2012. aastal Euroopa Komisjoni poolt algatatud tubakadirektiivi eelnõu, mis näeb ette eri maitse ja lõhnaga (nt mentool) ning paksusega (nt slim) sigarettide müügi keelustamist. Uuringu käigus selgus, et 20% Eesti elanikest, kes suitsetavad, otsiks direktiivi jõustumisel selliseid sigarette salaturult ning vaid 2% loobuks suitsetamisest.

Eesti, Läti ja Leedu rahvastiku suhtumist salakaubandusse ja illegaalsete kaupade tarbimisse käsitlev arvamusküsitlus viidi käesoleva aasta jaanuaris läbi Leedu Vabaturu Instituudi initsiatiivil. Eestis küsitles Turu-uuringute AS kasutades esinduslikku juhuvalimit silmast-silma 1003 inimest. Kokku küsitleti kolmes riigis 3033 inimest vanuses 18-75 eluaastat. Uuring toimus kolme riigi üleselt juba teist aastat järjest.

Täiendav info:
Uuringujuht
Iivi Riivits-Arkonsuo
iivi@turu-uuringute.ee
+372 668 48 58