Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks pooldab 10 protsenti elanikest

Eestlastest on vaid 2 protsenti täiesti nõus Okupatsioonide muuseumi nimetamisega Vabamuks, venelastest on sellega nõus 8 protsenti, selgus värskest uuringust.

Turu-uuringute AS-i poolt 24. maist 7. juunini läbi viidud omnibussi küsitlusele vastas kokku 807 Eesti Vabariigi kodanikku ning 10 protsenti neist on nimemuutuse poolt.

«Uuringutulemused näitavad, et inimestes on veel elutervet konservatiivsust, kuna ainult käputäis vastajaid leiab, et Okupatsioonide muuseum tuleks ümber nimetada,» ütles ajaloolane Lauri Vahtre. «Ma arvan, et me peame selliste tundlike küsimuse otsustamisel lähtuma rahva arusaamadest. Ajalugu muuta ei saa, olgu ta nii valus kui tahes.»

«Tulemus viitab, et venekeelsest elanikkonnast, kes on Eesti Vabariigi kodanikud, peab sõna «okupatsioon» ebameeldivaks neli korda rohkem inimesi võrreldes eestikeelse elanikkonnaga,» rääkis Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Peeter Espak.

«Eestlased nimetavad meiega toimunut üheselt okupatsiooniks, venelaste hulgas see nii mustvalge ei ole. Kultuuriminister Indek Saar küsis hiljuti üllatunult, millisele sotsioloogilisele uuringule tuginedes väidetakse, et suur osa meie ühiskonnast on Okupatsioonide muuseumi ümbernimetamise vastu. Värsked uuringutulemused näitavad tõesti Eesti kodanike ühest vastumeelsust nimemuutusele.»

Turu-uuringute AS-i poolt 24. maist 7. juunini läbi viidud omnibussi küsitluses küsiti inimestelt: «Kas toetate Okupatsioonide muuseumi nimetamist Vabamuks?» Küsimusele vastati 4-palli skaalal ning 3 protsenti vastajatest ütles «Jah», 7 protsenti «Pigem jah», 17 protsenti «Pigem ei» ning 37 protsenti «Ei». Kui kõikidest vastajatest 37 protsenti ei osanud selles küsimuses üldse seiskohta võtta, siis igapäevaselt vene keelt kõnelevatest inimestest ütles koguni 68 protsenti «Ei oska öelda». Samas paistab venelaste puhul silma, et nende seas on rohkem vastajaid, kes oleksid nimevahetusega nõus.

Allikas: Postimees