Puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu tulemused

2017. aastal viisid Turu-uuringute AS ja Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar Sotsiaalministeeriumi tellimusel läbi kogu Eestit hõlmava puudega lastega perede toimetuleku ja vajaduste uuringu. Uuringu eesmärk oli kaardistada puudega lastega perede majanduslik ja sotsiaalne toimetulek, erinevate puudega lastele suunatud teenuste vajadused ja nende kasutus. Tegemist on 2009. aastal läbi viidud sarnase uuringu kordusega, kuid seda kohandatud ja kaasajastatud kujul. Uuring annab olulist teavet puudega laste perede olukorra ja vajaduste kohta ning võimaldab tulemustest lähtuvalt kujundada sihtrühmale vajalikke teenuseid ja toetusi.

Uuringuraporti täisversioon on kättesaadav Sotsiaalministeeriumi kodulehel (www.sm.ee) rubriigi all „Uudised, pressiinfo“ > „Uuringud ja analüüsid“ teema all „Sotsiaalvaldkonna uuringud ja analüüsid“.

LINK Uuringuraportile

Lühikokkuvõtte uuringu tulemustest leiate siit.

Eesti keeles:

Vene keeles (на русском языке):