Traditsiooniline meedia on reklaamikanalina jätkuvalt efektiivne

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on tellinud Turu-uuringute ASilt reklaamikanalite uuringu, mille tulemused näitavad, et traditsiooniline meedia on reklaamikanalina jätkuvalt efektiivne.
Esialgsete uuringutulemuste põhjal võib väita, et 38,5% vastanutest on kas keelanud reklaami postkasti panemise või leiab, et postkasti jõudva otseposti hulk on häirivalt suur. 20% vastanutest hävitab aga otseposti kohe.[:]
Uuring näitas, et otseposti kasulikkus tarbija jaoks suureneb koos tarbija vanusega. Otseposti kasulikkust hindavad eelkõige pensionärid. Samas peavad otseposti koormavaks ettevõtjad, juhid, tipp-spetsialistid, üliõpilased ja õpilased, kes on seisukohal, et otsepost pigem koormab neid ebavajaliku infoga.

EALL leiab uuringule tuginedes, et väär on rõhutada otseposti efektiivsust võrreldes traditsioonilise meediaga olukorras, kus mõned kaubandusettevõtted eelistavad otseposti traditsioonilisele meediale. Järelikult on nende kaubanduslike teadaannete hulk ka traditsioonilises meedias väiksem, mistõttu otsepost ongi märgatavam.

Uuring näitas, et eksisteerib seos otseposti tõrjumise ning nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamise vahel – nende kasutajad eelistavad leida infot teisel viisil.

EALLi hinnangul on traditsioonilised meedialiigid jätkuvalt oluline reklaamikanal jõudmaks ka nende tarbijagruppideni, kellele otsepost ei ole oluline. Olulisemaks on muutumas ka elektroonilised kanalid.

Tegemist oli üle-eestilise Omnibuss-uuringuga, mis viidi läbi märtsis ja kus vastajaid oli 997.