Uudised - Meedia

Eesti elanike toetus Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmisele on taas suurenenud

Maikuises küsitlusuuringus selgus, et Eesti elanikest toetab Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist 74%, mis on kõrgem toetusmäär kui märtsis, mil sõjapõgenike vastuvõtmist toetas 66% elanikest. Toetus on suurenenud nii eestlaste kui ka muudest rahvustest elanike hulgas. Elanike suhtumine Ukraina abistamisse pole võrreldes veebruariga eriti muutunud. 80% Eesti elanikest toetab Ukrainale humanitaarabi pakkumist, 67% toetab seda, et liitlased […]

Suur osa Eesti elanikest toetab endiselt Ukraina sõjapõgenike vastuvõttu

Pea kolmveerand Eesti elanikest (74%) toetab Ukraina sõjapõgenike vastuvõtmist, selle vastu on 21% ja selge arvamus puudub 6% elanikest. Enim toetavad sõjapõgenike vastuvõtmist eestlased (82%), samas kui muudest rahvustest elanikud toetavad UA põgenike vastuvõtmist 56%.

jaan 29/2016

ERR-i usaldab 83 protsenti eestlastest ja 46 protsenti mitte-eestlastest

Kuigi viimasest Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud küsitlusest selgub, et usaldus ERR-i suhtes püsib kõrgel, on viimaste aastate võrdluses siiski märgata väikest langustrendi. Turu-uuringute ASi uuringu kohaselt usaldas 2015. aasta lõpu seisuga Eesti rahvusringhäälingut 71 protsenti 15- kuni 74-aastastest Eesti elanikest.

Kaks kolmandikku Eesti elanikest toetab NATO vägede kohaolekut, eestlaste ja mitte-eestlaste suhtumises on suur vahe

NATO vägede kohalolekut Eestis toetab Eesti elanikest enam kui kaks kolmandikku ja veerand on selle vastu, selgub kaitseministeeriumi tellitud Turu-uuringute aktsiaseltsi uuringust. Eestlaste toetus kaitsealliansi kohalolule on märgatavalt suurem kui mitte-eestlaste oma.[:]

jaan 19/2015

ERR tellib erakondade toetusreitingud nüüdsest Turu-uuringute AS-ilt

Rahvusringhäälingu uudistetoimetus tellib 2015. aastal erakondade populaarsusreitingud Turu-uuringute AS-ilt. [:]

Putini propaganda tulistab Eestis endale jalga

EPL-i ja Delfi tellitud küsitlus näitab, et venekeelsed inimesed on hakanud Vene tele­uudistesse suhtuma suurema skepsisega.[:]

Traditsiooniline meedia on reklaamikanalina jätkuvalt efektiivne

Eesti Ajalehtede Liit (EALL) on tellinud Turu-uuringute ASilt reklaamikanalite uuringu, mille tulemused näitavad, et traditsiooniline meedia on reklaamikanalina jätkuvalt efektiivne. Esialgsete uuringutulemuste põhjal võib väita, et 38,5% vastanutest on kas keelanud reklaami postkasti panemise või leiab, et postkasti jõudva otseposti hulk on häirivalt suur. 20% vastanutest hävitab aga otseposti kohe.[:]

dets 12/2012

Ajakirjanike küsitluses osalenute loosimine

Tänavuse uuringu „Valitsusasutuste suhted meediaga 2012“ vastajate vahel loositi välja auhind, milleks on Tallinna Kaubamaja kinkekaart 100 EUR väärtuses. Võitjaks osutus Lauri Kool Raadiost KUKU.   Õnnitleme võitjat ja täname kõiki vastajaid!     [:]

apr 16/2012

Eesti Lugejauuring kinnitab printmeedia atraktiivsust reklaamikanalina

Tallinn, 16. aprill 2012. Valminud Eesti Lugejauuring kinnitab taaskord, et ajalehed ja ajakirjad on jätkuvalt atraktiivne reklaamikanal. [:]

apr 11/2012

Eesti Lugejauuringu esimesed tulemused on selgunud

Tallinn, 11. aprill 2012. Eesti Lugejauuringu esimesed tulemused ehk käesoleva aasta esimese kvartali andmed on nüüd avalikud.[:]