Usaldus riiklike instititsioonide vastu kasvab

Turu-uuringute AS poolt regulaarselt juba üle 10 aasta läbi viidud uuringu „Institutsioonide usaldusväärsus“ selle aasta I kvartali tulemuste põhjal on institutsioonide usaldus tervikuna tõusnud viimase paari aasta kõrgeimale tasemele, olles keskmiselt 62%.[:]

Jätkuvalt peetakse vaadeldavast kahekümne kuuest institutsioonist kõige usaldusväärsemaks Päästeametit, mida usaldas (täiesti ja pigem) kokku 96% elanikkonnast. Teisele kohale asetus aga esmakordselt uuringusse kaasatud Häirekeskus, millel usaldajaid kokku 88% ja kolmandale 86%-ga Politsei- ja Piirivalveamet. Kõik kolm tegutsevad Siseministeeriumi valitsemisalas.

Varasemalt kuulus Häirekeskus Päästeameti koosseisu. Häirekeskuse põhiülesanne on hädaabikõnedele (112 ja 110) vastamine ning abivajaduse korral õnnetuspaikadesse abi väljasaatmine. Käesoleva 2014. aasta lõpuks on kavas üle minna ühele hädaabinumbrile 112, misjärel senine politsei number 110 kaob pärast üleminekuaega kasutusest. Ühele hädaabinumbrile ülemineku eesmärgiks on muuta inimesele abi kutsumine lihtsamaks ja abi saamine kiiremaks.

Võrreldes varasemate uuringutega on suurimad muutused toimunud aga Euroopa Liidu, valitsuse, Riigikogu ja peaministri institutsioonide usaldusväärsuse osas – kui kõigi nimetatud institutsioonide usaldajata osakaalud hakkasid 2011. aasta III kvartalist vaikselt langema ja jõudsid oma aegade madalaimale tasemele 2012. aasta IV kvartalis, siis nüüdseks, käesoleva aasta I kvartaliks on saavutatud taas peaaegu languseelne ehk 2011. aasta IV kvartali usaldus väärsuse tase.

Uuring toimus Turu-uuringute AS üle-eestilise Omnibuss-uuringu raames 18. veebruar kuni 5. märts 2014. Uuringu üldkogumi moodustavad Eesti Vabariigi üle 14-aastaed elanikud (REL 2011 andmeil 1 094 564 inimest). Uuringule vastas 997 inimest.

Tõnis Stamberg
Turu-uuringute AS