Usaldus valitsuse ja riigikogu vastu on kasvanud

Vahetult pärast riigikogu valimisi läbi viidud uuringust selgus, et võrreldes mullu novembriga on kasvanud usaldus valitsuse ja riigikogu vastu ning langenud Euroopa Liidu suhtes.[:]

Kui sügisel usaldas valitsust 54% küsitletuist, siis märtsis 57%. Riigikogu usaldusväärsus tõusis kaheksa protsendipunkti 55%-le. Peaministrit usaldas 55% vastanutest (novembris 56%).

Kümnest uuringusse lülitatud institutsioonist usaldatakse kõige enam päästeametit – seda usaldab 94% Eesti elanikkonnast. Järgnevad politsei- ja piirivalveamet (84%), kaitsevägi (82%) ja Kaitseliit (71%).

Usaldus Euroopa Liidu vastu on langenud kaheksa protsendipunkti (61%) ning NATO vastu kolm protsendipunkti (62%).

Uuringu viis kaitseministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute AS märtsi kolmel esimesel nädalal. Selle käigus küsitleti 1207 Eesti elanikku.

Tegemist oli juba kolmekümne seitsmenda küsitlusega avaliku arvamuse monitooringuseerias, mis sai alguse 2000. aastal.

Allikas: ERR