Valmis uuring siseturvalisuse teemadel

Turu-uuringute AS viis Siseministeeriumi tellimusel 22.04–12.05.2024 läbi uuringu siseturvalisuse teemadel. Küsitleti 1010 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat.

Eesti elanike hinnangud üldisele ja kodukoha turvalisusele on jätkuvalt kõrged, selgub Siseministeeriumi tellimusel läbiviidud küsitlusest. Eestit peab elamiseks turvaliseks riigiks 88% elanikest ning 91% leiab, et tema koduümbruse turvalisus on heal tasemel.

Kõige tõenäolisemaks ohuolukorraks Eestis peavad elanikud lähiaastatel küberrünnakute võimalust (71%) ja ulatuslikke metsatulekahjusid (51%). Järgnevad ulatuslik põgenike sisseränne (43%), elutähtsa teenuse katkestus (41%) ja suur liiklusõnnetus (41%). Kõige vähem kardetakse terrorirünnakut (17%). Kahe aastaga on oluliselt vähenenud põgenike sisserände, nakkushaiguse puhangu, rahvuskonflikti ja massiliste tänavarahutuste tõenäoliseks pidamine. Suurenenud on seevastu metsatulekahju, elutähtsa teenuse katkestuse, tõsise liiklusavarii, avalikus kohas toimuva äkkrünnaku ja usulistel põhjustel toimuva konflikti tõenäoliseks pidamine.

Uuringutulemusi kajastav uudis on avaldatud Siseministeeriumi kodulehel ning uuringu aruandega saab tutvuda Siseministeeriumi uuringud ja analüüsid rubriigi alt.