63% Eesti täiskasvanutest elanikkest kannab alati helkurit

94% vähemalt 15-aastasest elanikkonnast peab helkuri kandmist vajalikuks selgus Transpordiameti tellimusel läbiviidud uuringust, kusjuures 78% vastajatest pidas seda väga vajalikuks ning ainult 5% leidis, et helkuri kandmine pimedal ajal enda nähtavaks tegemiseks ei ole vajalik. Alati või sageli kannab helkurit 83% täiskasvanud vastajatest ning vaid 6% vastajatest ei kanna mitte kunagi helkurit.

Keskmisest enam kannavad helkurit üle 34-aastased ja üle 65-aastased, naised ja väiksemate linnade elanikud. Keskmisest veidi vähem kannavad helkurit aga mehed ja alla 25-aastased vastajad. Kõige enam kantakse rippuvat helkurit (8 helkurikandjat kümnest kannab justnimelt seda tüüpi helkurit). Ligi kolmandik kannab püsivalt riietele kinnitatud/õmmeldud helkurit või käe ümber keerduvat helkurit. 65% helkurikandjatest on selle endale ise ostnud, 36% kandjatest on selle saanud kingituseks ja 22% on saanud selle kuskilt väliürituselt.

Uuringu kohta saab lugeda siit: minuaeg.com või vaata kõiki uuringu tulemusi transpordiamet.ee kodulehelt.