Eesti 200 toetus langes juunis allapoole valimiskünnist

Juunikuise erakondade toetuse küsitluse andmetel on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa, mida toetab 23% valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest. Järgnevad Reformierakond, mille toetus on võrreldes maikuuga pisut suurenenud (mais 17% ja juunis 20%) ja Sotsiaaldemokraatlik Erakond (17%). Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna toetusnäit on juunis 15%, ning et küsitlus toimus kuu alguses, pole vastav näitaja veel mõjutatud juuni keskel toimunud arengutest (erakonna liikmete väljaheitmised ja lahkumised). Viiendal positsioonil on juunis Keskerakond, mille toetus on võrreldes maikuuga pisut suurenenud (mais 8% ja juunis 11%). Vähenenud on Eesti 200 toetus, mis langes juunis allapoole valimiskünnist (mais 6% ja juunis 4%). Eesti 200 toetus jääb alla ka parlamendivälise erakonna Parempoolsed toetusele (mis oli juunis 5%).

Eestimaa Rohelisi toetab 1%, erakonda KOOS 2% ning muid erakondi kokku 1% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest, 1% annaks hääle üksikkandidaadile.

Koalitsioonierakondade kogutoetus oli juunis 41%, opositsioonierakondadel 49% ja parlamendivälistel erakondadel 9%  (mais vastavalt 42%, 46% ja 10%, st olulist muutust pole toimunud).

Juunikuine küsitlus toimus 1. – 11. juunil 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 889 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.