Eesti elanikud toetavad Gruusia ja Ukraina liitumist NATOga

Enamik Eesti elanikest toetab Soome, Rootsi, Gruusia ja Ukraina liitumist NATOga, selgub kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute ASi tehtud küsitlusest.

[:]

Valdav osa Eesti elanikest suhtub NATO edasisse laienemisse positiivselt, üle poole elanikest toetab alliansi laienemist Soome, Rootsi, Gruusiasse ja Ukrainasse. 

Nii Soome kui Rootsi liitumist pooldas 69 protsenti vastanutest. Soome liitumise vastu oli seitse ja Rootsi liitumise vastu kaheksa protsenti vastanutest.

Gruusia liitumist pooldas 58 protsenti vastanutest, vastu oli 24 protsenti. Ukraina puhul oli liitumise pooldajaid 56 ja vastaseid 23 protsenti vastanutest.

Eestlased ja teiste rahvuste esindajad on liitumise küsimuses erinevatel seisukohtadel: kui eestlaste suur enamus toetab Gruusia ja Ukraina liitumist, siis mitte-eestlaste seas on enamik vastanutest liitumise vastu.

Turu-uuringute AS küsitles 19. augustist 7. septembrini 1000 Eesti elanikku vanuses 15-74 aastat.