Uudised - Riigikaitse

Üle poole tööandjatest on valmis reservväelaste osalemist õppekogunemistel tasustama

Kaitseministeeriumi tellimusel viis Turu-uuringute AS 2023. aasta alguses tööandjate seas läbi küsitluse, et uurida tööandjate hoiakuid riigikaitse teemadel. Uuringu kohaselt on 55% tööandjatest valmis oma reservväelastest töötajate osalemist õppekogunemistel tasustama

Riigikaitse-teemalise tööandjate küsitluse auhindade loosimise tulemused

100-eurose kinkekaardi võitsid: • OÜ Paladin • OÜ Santehmeks • OÜ Tartiko Õnnitleme võitjaid ning täname kõiki küsitluses osalenuid!

Tööandjate küsitlus riigikaitse teemadel

Turu-uuringute AS viib koostöös Kaitseministeeriumiga detsembris ja jaanuaris läbi uuringut eesmärgiga kaardistada tööandjate valmidust riigikaitsesse panustada ning teadlikkust sellekohastest võimalustest.

juuni 15/2016

Eesti elanike silmis tõusis Islamiriik Venemaast suuremaks ohuks

Kui Eesti elanikud pidasid pikka aega suurimaks ohuks maailma julgeolekule Venemaa tegevust, siis nüüd on esikohale tõusnud äärmusrühmituse Islamiriik tegevus ja relvakonflikt Süürias, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust.

veebr 29/2016

Sõjaolukorras on valmis kaitsetegevuses osalema 45% Eesti venelastest

Hiljutisest uuringust selgus, et sõjaolukorras oleks oma oskuste ja võimete kohaselt valmis kaitsetegevusse osalema 71% eestlastest ja 45% venelastest.

Enam kui pooled elanikest peavad naiste ajateenistust vajalikuks

Enam kui pooled Eesti elanikest peavad naiste vabatahtlikku ajateenistust vajalikuks, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust.

Eesti elanikud peavad ISi suurimaks ohuks maailma julgeolekule

Eesti elanikud peavad suurimaks ohuks maailma rahule ja julgeolekule äärmusrühmitust Islamiriik ja terrorismivõrgustike tegevust, kevadega võrreldes on ka eestlaste jaoks vähenenud Venemaa tegevuse ohtlikuks pidamine, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust.

Võõrvõimu kallaletungi puhul mõtleb Eestist lahkuda iga viies inimene

Olukorras, kus Eestile tungiks mõni riik kallale, kaaluks siit lahkumist iga viies Eestis elav inimene, selgub kaitseministeeriumi tellitud Turu-uuringute AS-i hiljutisest uuringust.

Eesti elanike arvates on maailm muutunud ebastabiilsemaks

Eesti elanikud tunnetavad, et maailm nende ümber on muutunud ebastabiilsemaks ning paljud kardavad uute sõjaliste konfliktide tekkimist maailmas, selgus hiljutise riigikaitselise arvamusküsitluse tulemusel.

märts 04/2010

Uuring näitab elanike rahulolu riigikaitse arendamisega

Kaitseministeeriumi tellimusel Turu-uuringute AS poolt käesoleva 2010. aasta jaanuaris läbiviidud avaliku arvamuse uuringu põhjal on märkimisväärselt suurenenud inimeste usk Eesti kaitsevõimesse ning rahulolu riigikaitse arendamisega. [:]