Eestlased kardavad liiklust ja narkomaane

Täna avaldatud siseministeeriumi poolt tellitud uuringu järgi peab 33 protsenti Eesti elanikest liiklusega seonduvat endale või perele suurimaks ohuallikaks, 23 protsenti kartis narkokuritegevust ja 21 protsenti vargusi.[:]

Kõige turvalisemaks hindavad oma kodukohta aga kõrgema sissetulekuga inimesed ning Lääne-Eesti elanikud, ebaturvalisemalt tunnevad ennast Ida-Eesti elanikud ja eakad, selgus Turu-uuringute AS sügisel läbiviidud uuringust «Eesti elanikud siseturvalisust teotavast vabatahtlikust tegevusest: teadlikkus ja usaldus».

Oma elukohta peetakse siiski üldiselt küllaltki turvaliseks – positiivse hinnangu andis turvalisusele ligi kaks kolmandikku elanikkonnast.

Veidi vähem, kolmandik Eesti elanikest, kuulub ühendustesse ja seltsidesse – näiteks korteriühistusse, kultuuri- või spordiseltsi, noorteklubisse, vabatahtlikku päästeseltsi, ametiühingusse või poliitilisse erakonda.

Samas oleksid pea pooled vastanutest nõus osalema naabrivalve töös, viiendik oleks valmis hakkama vabatahtlikuks päästjaks ja iga kümnes abipolitseinikuks.

Tegelikud numbrid siseturvalisuse vabatahtlikuna tegutsemisel on aga oluliselt väiksemad (vaata graafikut).

«Selle teadmise pinnalt on hea algatada arutelu, mida teha edasi, et võimalikult palju elanikke vabatahtlikku tegevusse kaasata,» ütles siseminister Hanno Pevkur.

Vabatahtlikku tööd on viimastel aastatel teinud vaid veidi alla kolmandiku elanikkonnast.

Uuringule vastas 1002 Eesti alalist elanikku vanuses 15 kuni 74.

Loe edasi Postimehest >>