EKRE toetus on detsembris vähenenud

Sarnaselt novembrile on ka detsembris kõige kõrgema toetusega erakond Isamaa, mida toetab 26% vähemalt 18-aastastest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (novembris samuti 26%). Toetusnäitajate alusel moodustatud pingereas on kohad vahetanud Eesti konservatiivne Rahvaerakond ja Reformierakond – kui novembris oli EKRE toetus kõrgem, siis detsembris on EKRE toetus langenud Reformierakonna omast madalamaks (EKRE toetus oli novembris 20% ja detsembris 16%, Reformierakonnal nii novembris kui detsembris 18%). Võrreldes novembriga on toetust suurendanud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (novembris 10% ja detsembris 13%). Ülejäänud erakondade toetusnäitajad võrreldes novembriga oluliselt muutunud pole – Keskerakonda toetab detsembris 12%, Eesti 200-t 6%, Parempoolseid 4%, erakonda KOOS 2%, Eestimaa Rohelisi 1% ning muid erakondi (kokku) 1% vähemalt 18-aastastest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest.

Kokkuvõttes on koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) võrreldes novembriga kasvanud 33 protsendilt 37 protsendile, opositsioonierakondade toetus aga vähenenud 57 protsendilt 54 protsendile. Parlamendiväliste erakondade toetus oli nii novembris kui detsembris 7%.

Detsembrikuine küsitlus toimus 30. novembril – 6. detsembril 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 871 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.