Enam kui pooled elanikest peavad naiste ajateenistust vajalikuks

Enam kui pooled Eesti elanikest peavad naiste vabatahtlikku ajateenistust vajalikuks, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust.

Naiste vabatahtlikku ajateenistust peab kindlasti vajalikuks 15 ja pigem vajalikuks 36 protsenti Eesti elanikest, selgub kaitseministeeriumi tellitud uuringust «Avalik arvamus ja riigikaitse». Naiste vabatahtlikku ajateenistust pidas pigem mittevajalikuks 25 ja täiesti mittevajalikuks 15 protsenti vastanutest.

Uuringu koostajad märgivad, et eestlased ja nooremad vastajad on soolise võrdõiguslikkuse küsimuses kaasaegsemate hoiakutega kui venekeelsed ja vanemaealised. Kui eestlastest peab naiste võimalust ajateenistust läbida vajalikuks 60 protsenti, siis venekeelsetest vaid 33 protsenti vastanutest. 50 aastast vanemate vastajate seas ei pea enam kui pooled naistele vabatahtliku ajateenistuse võimaldamist vajalikuks.

Neilt vastajailt, kes naiste vabatahtlikku ajateenistust kindlasti või pigem vajalikuks pidasid, küsiti, mis vormis see ajateenistust peaks toimuma. Valikuks anti kolm varianti: kohustuslik ajateenistus, ajateenistus noormeestega samadel tingimustel ning ajateenistus eriprogrammi järgi. Valdavalt peetakse õigeks, et naised läbiksid ajateenistuse eraldi programmi järgi.

Riigikaitse teemalise avaliku arvamuse uuringu viis tänavu oktoobris kaitseministeeriumi tellimusel läbi Turu-uuringute AS. Tegemist on regulaarse kaks korda aastas läbi viidava arvamusuuringuga, mida viiakse läbi alates 2001. aastast.

Allikas: Postimees