Erakondade toetuse muutumine alates Riigikogu valimistest 2019 – 2022 juuni

n=vähemalt 18-aastased Eesti kodanikud, kes omavad valimiseelistust (igakuiselt ca 600-700 vastajat)