Isamaa toetus edestab oktoobri alguses Keskerakonna oma

Oktoobri alguses on Reformierakonna toetus püsinud muutumatuna: toetusnäitajaga 23% on Reformierakond jätkuvalt kõige populaarseim erakond. Populaarsuselt järgmine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (19%) ning ka EKRE toetus püsib samal tasemel mis septembris. Populaarsuselt kolmandaks on tõusnud Isamaa, mida toetas septembris 14% ja oktoobris 16% valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Vähenenud on Keskerakonna toetus: septembri alguses oli see 18% ja oktoobri alguses 14%. Septembri keskel valiti Keskerakonna esimeheks Mihhail Kõlvart, millele järgnevalt on erakonnast välja astunud mitmed nimekad poliitikud. Isamaa on samal ajal silma paistnud tugeva vastuseisuga valitsuse poolt kavandatavatele maksutõusudele.

Alates märtsikuistest Riigikogu valimistest kuni septembrini oli koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) langustrendis, opositsioonierakondade toetus aga kasvutrendis. Oktoobris on koalitsioonierakondade toetuse vähenemine peatunud: koalitsioonierakondi toetab 41% ja opositsioonierakondi 49% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (septembris vastavalt 40% ja 52%). Parlamendiväliste erakondade toetus oli septembris 7% ja oktoobris 9%.

Oktoobrikuine küsitlus toimus 28. septembril – 6. oktoobril 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 879 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega.