Juunis on Eesti 200 toetus jätkuvalt langenud

Juunikuise erakondade toetusuuringu andmetel on jätkuvalt kõige populaarsem erakond Reformierakond, mida toetab 26% valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastastest Eesti kodanikest. Populaarsuselt teine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (20%) ning kolmas Keskerakond (17%).

Kui ülejäänud erakondade toetusnäitajad võrreldes maikuuga statistiliselt olulisel määral muutunud pole, siis Eesti 200 toetus on jätkuvalt langenud – aprillis toetas Eesti 200-t 17%, maikuus 14% ja juunis 10% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Eesti 200 toetus on võrdsustunud Sotsiaaldemokraatliku erakonna toetusnäitajaga – ka SDE toetusnäit on juunis 10%. Palju madalam pole ka Isamaa toetus (9%). Ülejäänud erakondade toetus jääb juunis allapoole valimiskünnist.

Tulenevalt Eesti 200 toetuse vähenemisest on koalitsiooni- ning opositsioonierakondade toetus juunis sisuliselt võrdsustunud – koalitsioonierakondi toetab 46% ja opositsioonierakondi samuti 46% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Veel maikuus oli koalitsioonierakondade toetus kõrgem kui opositsioonierakondadel (toona vastavalt 48% ja 44%). Parlamendiväliste erakondade toetus püsib 7% juures.

Juunikuine küsitlus toimus 7. – 13. juunil 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 871 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega.