Kõige populaarsem erakond on endiselt Reformierakond

Maikuise erakondade toetusuuringu andmetel on jätkuvalt kõige populaarsem erakond Reformierakond, kuid võrreldes aprillikuuga on nende edumaa populaarsuselt järgmise erakonna – EKRE – ees vähenenud. Maikuus toetas Reformierakonda 23% ja EKRE-t 20% valimiseelistust omavatest vähemalt 18-aastasest Eesti kodanikest (aprillis vastavalt 24% ja 19%). Populaarsuselt kolmas on Keskerakond, mille toetus on võrreldes aprilliga pisut kasvanud (aprillis 13% ja mais 16%) ning neljas Eesti 200, mille toetus on vähenenud (aprillis 17% ja mais 14%). Sotsiaaldemokraatlikku erakonda toetab 10% ja Isamaad 8% valimiseelistust omavatest kodanikest, ning võrreldes aprilliga nende erakondade toetus muutunud pole. Ülejäänud erakondade toetus jääb maikuus allapoole valimiskünnist.

Võrreldes aprilliga on koalitsioonierakondade toetus pisut vähenenud (aprillis 51% ja mais 48%) ning opositsioonierakondade toetus suurenenud (aprillis 40% ja mais 44%). Parlamendiväliste erakondade toetus püsib 7% juures.

Kõrvutades erakondade maikuiseid toetusnäitajaid valimistulemusega Riigikogu valimistel, on Reformierakonna toetus märkimisväärselt vähenenud (RK valimistel 31% ja maikuus 23%) ning EKRE toetus suurenenud (valimistel 16% ja maikuus 20%). Ülejäänud erakondade toetus on maikuus üldjoontes samal tasemel mis RK valimistel.

Maikuine küsitlus toimus 4. – 15. mail 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 879 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega.