Kõige populaarsemaks erakonnaks on novembris tõusnud Isamaa

Võrreldes oktoobriga on novembris erakondade toetusnäitajates toimunud märkimisväärsed muutused. Kui oktoobris oli kõige kõrgema toetusega erakond Reformierakond, siis novembri alguses jääb Reformierakonna toetusnäit alla Isamaale ja EKRE-le. Kõige populaarsem erakond on novembri alguses Isamaa, mille toetus on võrreldes oktoobriga suurenenud 16 protsendilt 26 protsendile. Populaarsuselt järgmine on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, mille toetus püsib üldjoontes samal tasemel mis oktoobris (oktoobris 19% ja novembris 20%). Opositsioonierakondadest ainsana on toetust kaotanud Keskerakond (oktoobris 14% ja novembris 11%).

Reformierakonna toetus on võrreldes oktoobriga vähenenud 23 protsendilt 18 protsendile. Vähenenud on ka Reformierakonna koalitsioonipartneri Eesti 200 toetus (oktoobris 8% ja novembris 5%). Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on püsinud muutumatuna (nii oktoobris kui novembris 10%). Kokkuvõttes on koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) võrreldes oktoobriga vähenenud 41 protsendilt 33 protsendile, opositsioonierakondade toetus kasvanud aga 49 protsendilt 57 protsendile.

Parlamendiväliste erakondade toetus oli oktoobris 9% ja novembri alguses 7%. Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim toetus Parempoolsetel (4%). Erakonda KOOS toetab 2%, Eestimaa Rohelisi 1%, Eestimaa Ühendatud Vaskparteid 1% ning muid erakondi alla ühe protsendi valimiseelistust omavatest täisealistest Eesti kodanikest.

Novembrikuine küsitlus toimus 26. oktoobril – 6. novembril 2023. Üle-eestiliselt küsitleti 899 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.