Ligi kolmandik küsitletutest ostaks võimalusel salakütust

Värskest uuringust selgus, et 29% elanikest ostaks teadlikult ja odavuse ettekäändel salakütust, kui see võimalus neile avaneks.

Uuringus esitati inimestele küsimus, kuidas nad käituksid, kui neile pakutakse ostmiseks salakütust, kuid nad teavad, et see on turuhinnast odavam, kuna maksud riigile on maksmata.[:] 41% vastas, et neil pole autot ja puudub vajadust kütust osta. 19% märkis valikvastusena, et nad ostaksid, sest kütus on odav. 17% valis ostmisest keeldumise sooviga riiki mitte petta. Ja iga kümnes märkis vastusevariandi, et ostaksid kindlasti ja tunneks huvi, kust saaks veel.

Vaid 2% küsitletutest otsustaks hoopis salakauplemisest maksu- ja tolliameti vihjeliinile teada anda. Ettevõtjate, juhtide ja juhtivspetsialistide seas oli selliste inimeste osakaal 7%. Turu-uuringute AS-i poolt aprillis läbi viidud uuringule, mis kaardistas inimeste hoiakuid salakauba suhtes, vastas kokku 1003 inimest.

Artikkel kopeeritud ERR uudisteportaalist >>>

Samal teemal:

Postimees: Uuring: salakütust ostaks võimalusel ligi kolmandik elanikkonnast

Päevaleht: Ligi kolmandik küsitletutest ostaks võimalusel salakütust