Pea veerand sõidukijuhtidest on sattunud liiklusohtlikku olukorda kõrvaliste tegevuste tõttu

Sõiduki juhtimisel peetakse liiklusreeglite eiramisi väga või pigem tõsiseks kolmveerandi või rohkemate elanike arvates, selgus Transpordiameti tellitud uuringust. 97-99% elanikest nõustub sellega, et väga tõsised rikkumised on sõidukijuhtimine alkoholi mõju all, sõnumite/sotsiaalmeedia postituste jälgimine ja punase tule alt läbisõit. Pea sama ohtlikuks peetakse turvavöö kinnitamata jätmist, juhiloata juhtimist, liiga väikest külgvahet kergliiklejatega nagu ka juhtimist väsinuna. Kiiruse ületamine kuni 10 km/h on aga ainus liiklusreegel, mille puhul peab selle eiramist tõsiseks ohuks vaid 53% elanikkonnast, seejuures sõidukijuhtidest peab seda ohtlikuks vaid 44%.

Hoolimata sellest, et sõidukijuhtimisel peetakse ohtlikuks erinevaid liiklusreeglite eiramisi, mis viivad sõidukijuhi tähelepanu liiklusest eemale, on 22% sõidukijuhtidest sattunud kõrvaliste tegevuste tõttu mõnda liiklusohtlikku olukorda. Liiklusohtlikku olukorda on sagedamini sattunud kui 25-aastased ja eestikeelsed sõidukijuhid. Kõige levinumaks liiklusohtlikku olukorda sattumise põhjuseks on nii vestlus kaassõitjaga kui ka telefoni kasutamine.

Mobiiltelefoni on viimase 12 kuu jooksul kasutanud sõiduki juhtimise ajal 64% sõidukijuhtidest, s.h 15% kasutavad mobiiltelefone sageli. Mobiiltelefone sõiduki juhtimise ajal kasutavad keskmisest enam 25-34-aastased, mehed, Põhja-Eesti ja kõrgema sissetulekugruppi kuuluvad sõidukijuhid. Mobiiltelefone kasutatakse juhtimise ajal enim kõnedele vastamiseks (92%), aga ka pereliikmetele helistamiseks (71%), töökõnedele vastamiseks (54%) ja ka sõpradele helistamiseks (54%).

Enamik sõidukijuhtidest (97%) ja kõrvalistmel sõitjatest (98%) kinnitavad autoga sõites turvavöö enamasti alati. Auto tagaistmel sõitjatest kinnitab turvavöö 86% elanikest. Alla 15-aastaste lastega peredest 96% kinnitab turvavöö ka autos sõitval lapsel. Kuigi turvavöö tuleb kinnitada ka bussis, kus on turvavööd olemas, kinnitab bussis turvavöö enamasti 41% bussiga liiklejatest.

Üle-eestline küsitlus viidi läbi 2023.a. mais 15+ aastaste Eesti elanike seas, mille puhul 50% vastajatest koguti veebi- ja 50% telefoniküsitlusega.

Transpordiameti tellitud uuringu „Kõrvalised tegevused ja turvavarustuse kasutamine“ tulemustega saab täpsemalt tutvuda transpordiamet.ee kodulehel.