Sisepingetest räsitud Keskerakonna toetus on veebruaris vähenenud

Sarnaselt viimasele kolmele kuule on ka veebruaris kõrgeima toetusega erakond Isamaa, mida toetab 24% vähemalt 18-aastastest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Isamaa järel teiseks populaarsemaks erakonnaks on veebruaris Reformierakond (toetus 18%). Väikeste vahedega järgnevad Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (17%) ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (16%). Nimetatud erakondade toetus võrreldes jaanuariga statistiliselt olulisel määral muutunud pole.

Võrreldes jaanuariga on vähenenud Keskerakonna toetus (jaanuaris 12% ja veebruaris 8%). Veebruaris edestab Keskerakonna toetusnäit napilt Eesti 200 oma (Eesti 200 toetusnäit on veebruaris 7%).

Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim Parempoolsete toetus (3%). Erakonda KOOS toetab 2%, Eestimaa Rohelisi 2% ning muid erakondi kokku alla ühe protsendi valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest, 2% annaks hääle üksikkandidaadile.

Kokkuvõttes on koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) veebruaris 41%, opositsioonierakondadel 49% ja parlamendivälistel erakondadel 7%. Jaanuaris oli opositsioonierakondade kogutoetus kõrgem (53%), veebruarikuine langus on tingitud Keskerakonna toetuse vähenemisest.

Veebruarikuine küsitlus toimus 8. – 19. veebruaril 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 889 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.