Sõjaolukorras on valmis kaitsetegevuses osalema 45% Eesti venelastest

Hiljutisest uuringust selgus, et sõjaolukorras oleks oma oskuste ja võimete kohaselt valmis kaitsetegevusse osalema 71% eestlastest ja 45% venelastest.

Samas küsimusele „kas Eesti kodanik peaks sõjas Eesti riigi eest võitlema?“ vastasid eestlastest 90% ja venelastest 69% jaatavalt.

„Põhimõtte poolt, et kodanik peaks kaitsetegevuses osalema, on märgatavalt rohkem inimesi, kui isiklikult ollakse valmis osalema. See on ootuspärane, kuna valimis on esindatud ka näiteks vanemaealised, naised ja teised grupid, kes enda puhul ei näe võimekust kaitsetegevuses osalemiseks,” selgitas uuringu tellinud Ühiskonnauuringute Instituudi analüütik Art Johanson.

“Vene valija samas peab kaitsetegevust küll kodaniku kohustuseks, kuid pigem ei näe, et see kohustus laieneks temale kui Eesti Vabariigi kodanikule. Samas on oluline märkida, et venelaste vastuseid mõjutab oluliselt riigikeele oskuse tase,“ lisas analüütik.

Kindel arvamuste erinevus eesti- ja vene keelt kõneleva kodaniku vahel esineb Venemaa poolt tuleneva julgeolekuohu tunnistamises. Vene keelt kõnelevatest kodanikest arvas 88% ja eesti keelt kõnelevatest kodanikest 28%, et Venemaa ei kujuta ohtu Eesti julgeolekule.

Uuringu viis läbi Turu-uuringute AS ning kokku vastas küsimustele 795 18aastast ja vanemat Eesti Vabariigi kodanikku.

Allikas: ERR