Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus on jaanuaris kasvanud

Jaanuaris on kõrgeima toetusega erakond jätkuvalt Isamaa, mida toetab 25% vähemalt 18-aastastest valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest (detsembris 26%, olulist muutust pole). Isamaa tõusis erakondade reitingutabelis liidripositsioonile 2023. aasta novembris, edestades selle tulemusega seni esikohta hoidnud Reformierakonda. Isamaa järel teiseks populaarsemaks erakonnaks on jaanuaris tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (toetus detsembris 13% ja jaanuaris 18%). Reformierakonna toetus on jaanuaris võrdne Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna omaga: kummagi erakonna toetus on 16% (võrreldes detsembriga olulist muutust pole). Ka ülejäänud parlamendierakondade toetus püsib samal tasemel mis detsembris: Keskerakonda toetab 12% ning Eesti 200-t 5% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest. Pikemas tagasivaates (Riigikogu valimiste järgsel perioodil) on Reformierakonna ning Eesti 200 toetus olnud langustrendis. Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim Parempoolsete toetus (3%). Erakonda KOOS toetab 2%, Eestimaa Rohelisi 1% ning muid erakondi kokku 1% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest, 1% annaks hääle üksikkandidaadile.

Kokkuvõttes on koalitsioonierakondade toetus (tervikuna) jaanuaris 39%, opositsioonierakondadel 53% ja parlamendivälistel erakondadel 7% (võrreldes detsembriga need näitajad oluliselt muutunud pole).

Jaanuarikuine küsitlus toimus 18. – 25. jaanuaril 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 872 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.