Uudised - Haldusreform

dets 04/2015

Haldusreformi toetajaid on poole rohkem kui selle vastaseid

Turu-uuringute AS-i korraldatud ja rahandusministeeriumi tellitud küsitluse tulemusel toetab või pigem toetab haldusreformi läbiviimist 48 protsenti ja vastu või pigem vastu on 28 protsenti elanikkonnast. Oma arvamust ei osanud öelda 24 protsenti vastanutest.

juuni 04/2013

Regionaalministri välja pakutud haldusreformil toetajaid kaks korda rohkem kui vastaseid

Turu-uuringute AS viis maikuus regionaalministri tellimusel läbi küsitluse haldusreformi teemal. Tulemustest selgus, et regionaalministri poolt välja pakutud reformi sisul ja selle elluviimise plaanil on toetajaid tunduvalt rohkem kui vastaseid. [:]

märts 09/2009

Haldusreform tulgu, aga mitte minu kodukohas

Ligi pooled Turu-uuringute AS-i omnibussiküsitluses osalenutest soovivad omavalitsuste arvu vähendamist, kuid oma kodulinna või -valla liitmist mõne teise omavalitsusega pooldab vaid veerand küsitletutest. [:]