Tööandjate küsitlus riigikaitse teemadel

Turu-uuringute AS viib koostöös Kaitseministeeriumiga detsembris ja jaanuaris läbi uuringut eesmärgiga kaardistada tööandjate valmidust riigikaitsesse panustada ning teadlikkust sellekohastest võimalustest. Küsitluse valimisse võetud tööandjatele laekub kutse uuringus osalemiseks e-mailiga. Kui saate uuringukutse, palume Teil võimalusel täita küsitlusankeet veebis. Veebiküsitluse järgselt viiakse madalama vastamisaktiivsusega rühmades läbi ka telefoniküsitlus. Kokku küsitletakse uuringu raames ca 500 tööandjat üle Eesti.

********************************************************************************************

Опрос работодателей на тему государственной обороны

Фирма социальных и рыночных исследований в сотрудничестве с Министерством обороны Эстонии проводит опрос, цель которого – получить информацию о готовности работодателей внести свой вклад в государственную оборону, а также об осведомлённости работодателей о соответствующих возможностях. Работодатель, попавший в выборку опроса, получит на электронную почту приглашение принять участие в опросе. Просим Вас по возможности ответить на вопросы анкеты онлайн. После окончания онлайн-опроса в группах с низким откликом на заполнение анкеты будет проведен также и телефонный опрос. Всего в рамках этого опроса планируется опросить примерно 500 работодателей во всей Эстонии.