Turu-uuringute AS valimiseelne uuring kajastas valimistulemusi kõige täpsemalt

Võttes aluseks nelja erineva uuringufirma kõige viimased tulemused 2023. aasta Riigikogu valimiste eel, selgus, et kõige täpsemad tulemused olid sel korral Turu-uuringute AS-il, kuid ka Kantar Emori tulemused (kandidaatidega) kajastasid võimalikku valimistulemust üsna hästi.

Nii Turu-uuringute AS kui ka Kantar Emori tulemused hindasid mõnevõrra madalamaks EKRE toetust, kui Turu-uuringute AS tulemus erines tegelikkusest vaid -1,4%, siis Kantar Emoril -2,5%. Küll asetas Kantar Emor EKRE erakondade järjestuses alles neljandale positsioonile. Toodud erinevused olid kummagi uuringufirma puhul ka nende maksimaalseks erinevuseks tegelikust valimistulemusest ja jäid võimalikesse veapiiridesse.

Norstati nelja nädala koonduuringu (nende endi sõnul usaldusväärsem, kui ühe nädala oma – viide) tulemused ülehindasid selgelt eelkõige EKRE, kuid ka Keskerakonna tulemust.

Faktum & Ariko tulemused sarnanesid valdavalt Norstati tulemustega, küll prognoosis nende uuring Reformierakonnale ja EKRE-le pea samaväärset tulemust. Nende uuringu puhul jäi Reformierakonna võimalik häälte saak tegelikkusest märkimisväärselt madalamaks ja EKRE oma oli oluliselt kõrgem.

Valimistulemus Turu-uuringute AS Kantar Emor kandidaatitega Norstat 4 nädala keskmine Faktum ja Ariko
Reformierakond 31.1 30.2 30.3 28.6 24.0
EKRE 16.1 14.7 13.6 20.9 22.0
Keskerakond 15.3 16.6 15.7 18.1 17.0
Eesti 200 13.3 14.4 15.1 11.2 13.0
SDE 9.3 8.6 11.4 7.5 8.0
Isamaa 8.2 7.7 7.1 8.7 8.0
Parempoolsed 2.4 2.6 2.3 1.9 1.0
Rohelised 1.0 1.8 1.7 1.6 2.0
Muu kokku 3.4 3.5 2.8 1.3 4.0

Sinisega on tähistatud valimistulemusele lähim uuringutulemus.
Punasega on tähistatud statistiliselt oluline erinevus võrreldes valimistulemusega