Rohkem kui pooled Eesti elanikud toetavad samasooliste abiellumise õigust

Selle aasta aprillis läbi viidud küsitluse käigus selgus, et üle poole Eesti elanikest (53%) toetavad samasooliste paaride õigust abielluda, samas kui vastu on 39%. Muukeelse elanikkonna seas on abieluvõrdsuse pooldajate osakaal võrreldes 2019. aastaga peaaegu kahekordistunud – 22%-lt 40%-ni. Toetus abieluvõrdsusele on kõrgeim noorema vanuserühma seas (20-29-aastaste) ulatudes 75 protsendini.

Homoseksuaalsust peab vastuvõetavaks 56% üle 15-aastasest elanikkonnast, sh täiesti vastuvõetav on see 26%-le. Homoseksuaalsust vastuvõetamatuks pidajaid on 39%, sh täiesti vastuvõetamatu on see 21%-le. Endale teadaolevalt on homoseksuaalsete inimestega kokku puutunud 43% üle 15-aastastest elanikest, mis on oluliselt enam kui varasemalt. Keskmisest enam on homoseksuaalidega kokku puutunud naised, kuni 40-aastased või kõrgharidusega elanikud, samuti Tallinna elanikud.

Võrreldes kahe aasta taguse uuringuga on Eesti elanike hoiakud homoseksuaalide õiguste osas muutunud oluliselt positiivsemateks ning võrreldes 2012. aastaga on trend liikunud järjest toetavama suhtumise poole homoseksuaalsete inimeste õigustesse.

Üle-eestiline uuring viidi Eesti Inimõiguste Keskuse tellimusel läbi vähemalt 15-aastaste Eesti elanike seas, mille käigus küsitleti veebis ja telefoni teel 1008 elanikku.

Lähemalt saab uuringu kohta lugeda err.ee kodulehelt või tutvuda avaliku arvamuse uuringu aruandega LGBT teemadel Eesti Inimõiguste Keskuse kodulehelt.