Eesti elanike usaldus poliitiliste institutsioonide vastu on juba aastaid langustrendis

Eesti inimeste usaldus peaministri ja valitsuse vastu on viimase pooleteise aasta jooksul olnud languses. Viimase aasta jooksul on oma usaldust kaotanud ka riigikogu ja erakonnad. Kui valitsuse usaldus oli 2022. aasta teises kvartalis veel 53%, siis läinud aasta neljandaks kvartalis oli see langenud juba 36%-di tasemele. Samas taktis kaotas oma usaldust ka peaministri institutsioon, mis oli samas ajavahemikus kukkunud 51%-lt 30% juurde, mis on viimse kaheksa aasta madalaim tulemus. Usalduse kaotuse taga võib näha koalitsiooni poolt elluviidud poliitikat, mille raames on vastu võetud mitmeid ebapopulaarseid otsuseid. Samas on räsinud valitsusinstitutsioonide toetust ka mitmed skandaalid ja jaanuaris toimunud üle-eestiline õpetajate streik.

Aasta jooksul on languse läbi teinud ka usaldus erakondade suhtes. Kui 2022. aasta neljandas kvartalis oli usaldus erakondade suhtes veel 28%, siis 2023. aasta neljandas kvartalis oli see 21%. Sarnaselt erakondadele on usaldust kaotanud ka Riigikogu, mille usaldus on kukkunud aastaga 16% jõudes 2023. aasta neljandas kvartalis 31 % tasemele. Siin on oma panuse usalduse langemisse andnud kõik Riigikogus esindatud erakonnad, kus koalitsioon viis oma poliitikat ellu ilma sisulise aruteluta ja vajadusel kobareelnõudena ning usaldushääletusi appi võttes. See tekitas olukorra, kus opositsiooniparteid takistasid Riigikogu tööd võttes kasutusele kõiki Riigikogu kodukorras ette nähtud võimalused. Kuid kestnud täiemahuline obstruktsioon jättis aga inimestele hoopis täiusliku palagani mulje, mis väljendus usalduse langusega madalaimale tasemele viimase kaheksa aasta lõikes.

2024. aasta I kvartali küsitlus viidi läbi 8. – 19. veebruaril. Turu-uuringute AS on alates 2005. aastast järjest regulaarselt Omnibuss-uuringu raames läbi viinud institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Uurimisaluseid institutsioone on veidi üle 25-e.  Kokku küsitletakse kord kvartalis 1000 inimest üle Eesti vanuses 18+ aastat: neist pooled vastavad telefoni teel ja pooled veebipaneelis. Tegemist on mitmetellija-uuringuga, uuringu tulemused kuuluvad uuringufirmale ja info kasutusõigust võib osta iga asjast huvitatud institutsioon. Uuringuga võivad liituda ka uued institutsioonid.

Huvi korral võtke ühendust

Tõnis Stamberg
tonis@turu-uuringute.ee
+372 566 000 49