Eesti elanikud usaldavad kõige rohkem siseturvalisust tagavaid institutsioone

Inimeste usaldus Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Häirekeskuse vastu on endiselt kõrge. 2023.a. IV kvartali seisuga usaldab 97% elanikkonnast Päästeametit ja 96% Häirekeskust. Pea sama palju usaldatakse ka Politsei- ja Piirivalveametit (87%) ning Maksu- ja Tolliametit (83%). Siseturvalisust tagavaid institutsioone usaldavad keskmisest kõrgemalt kõrgharidusega, eesti keelt kõnelevad ja maal või väikelinnades elavad elanikud.

Institutsioonide usaldusväärsust käsitlevas uuringus, mille käigus hinnati kokku 28. institutsiooni, selgus, et kõige vähem usaldatakse aga erakondi (21%), peaministrit (30%), Riigikogu (31%) ning valitsust (36%). Võrreldes 2022. aasta IV kvartaliga on viimaste usaldusväärsus oluliselt langenud (15-19%).

Küsitlus viidi läbi 26.10-6.11.2023, mille käigus küsitleti 1010 üle 14-aastaseid elanikke.

2023. aasta IV kvartali siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsuse uuringu aruandega on võimalik tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.

Turu-uuringute AS on alates 2005. aastast järjest regulaarselt Omnibuss-uuringu raames läbi viinud institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Uurimisaluseid institutsioone on veidi üle 25-e. Kokku küsitletakse kord kvartalis 1000 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat: neist pooled vastavad telefoni teel ja pooled veebipaneelis. Tegemist on mitmetellija-uuringuga, uuringu tulemused kuuluvad uuringufirmale ja info kasutusõigust võib osta iga asjast huvitatud institutsioon. Uuringuga võivad liituda ka uued institutsioonid.

Huvi korral kirjutage:

Liis Grünberg
liis@turu-uuringute.ee