Enamus tartlasi on oma elukohaga rahul

Aasta alguses viidud uuringu eesmärgiks oli teada saada, kuidas tartlased hindavad linnaelu erinevaid valdkondi ja välja selgitada need valdkonnad, mille arendamisele edaspidi rohkem tähelepanu tuleks pöörata. Tartu linna erinevatest valdkondadest hinnatakse kõrgeimalt Tartu linna kui elukohta, millega oli rahul 95% tartlasi. Lisaks on väga kõrge üldine rahulolu ka Tartu haridus- ja õppimisvõimalustega ning töökeskkonnaga. Tartut peetakse valdavalt ka laste- ja noortesõbralikuks. Kõige vähem rahul ollakse Tartus töö saamise võimalustega.

Kõige olulisemate valdkondadena, mille arengusse peaks Tartu linn rohkem panustama, mainiti enim teede korrashoidu ja meditsiini. Veel peeti oluliseks kergliiklusteede, hariduse/teaduse ja sotsiaalkaitse, keskkonnakaitse ja elurikkuse teemasid.

Põnevaid uuringutulemusi tartlaste ja Tartu linna kohta:

Tartu Linnavalituse tellitud uuringus osales 1200 Tartusse registreeritud elanikku. Küsitlus viidi läbi veebiküsitlusena 02.01. – 24.01.2023.a. Uuringu kohta saate lugeda Tartu linna kodulehelt ja tutvuda põhjalikumalt uuringu tulemustega Tartu linna puudutava uurimistööde rubriigis.