Esikolmikus püsivad juba aastaid siseturvalisust pakkuvad institutsioonid

Eesti elanikud usaldavad endiselt kõige enam Päästeametit, Häirekeskust ning Politsei- ja Piirivalveametit. Kõikide siseturvalisust tagavate ametkondade usaldusprotsent võrreldes eelmise poolaastaga on olnud kasvutrendis ning aastataguse ajaga oluliselt tõusnud.

Päästeametit usaldab keskmiselt 97% elanikest (aasta tagasi 93%), sh väga usaldusväärseks peab seda 67% elanikkonnast. Institutsioonide usaldusväärsust käsitlevas uuringus, mille käigus hindavad vastajad kokku 28. institutsiooni, on Päästeamet jätkuvalt esimesel kohal ning seda juba aastast 2016.

Ka Häirekeskuse usaldus on väga kõrge (96%), jäädes kõigi hinnatavate institutsioonide usalduse osas teisele kohale. Nagu Päästeamet on ka Häirekeskus püsinud samal kohal alates 2016. aastast. Eelmise aasta II kvartalis oli Häirekeskuse usaldus elanike hulgas 92%.

Viimase läbiviidud uuringu põhjal  ulatuvad Politsei- ja Piirivalveameti usaldusnäitajad 88%-ni, samas kui aasta tagasi oli selle ametkonna usaldus 84%. Hinnatavate institutsiooni seas on Politsei- ja Piirivalveamet kolmandal kohal juba 2005. aasta II kvartalist.

Kõigi kolme nimetatud siseturvalisust tagavate institutsioonide usaldusväärsuseks pidajate osakaal on võrreldes eelmise aasta II kvartaliga oluliselt kasvanud. Kõikki kolme ametkonda usaldavad keskmisest veidi kõrgemalt eesti keelt kõnelevad, kõrgharidusega, maal elavad elanikud. Keskmisest enam usaldavad siseturvalisusega seotud institutsioone Põhja-, Kesk- ja Lõuna-Eesti, veidi vähem aga Ida-Virumaa ja Tallinna elanikud.

Uuring viidi läbi igakuise Omnibussi küsitluse raames ajavahemikul 4.–15.05.2023, mille käigus küsitleti 1002 vastajat vanuses 15 aastat ja vanemad. 50% küsitlusest viidi läbi veebis ning 50% telefoni teel.

Lähemalt saab uuringu kohta lugeda Siseministeeriumi kodulehelt või tutvuda 2023.a uuringu andmetega põhjalikumalt Siseministeeriumi uuringute ja analüüside rubriigis (Siseturvalisuse institutsioonide usaldusväärsuse uuring 2023 II kvartal).

Turu-uuringute AS on alates 2005. aastast järjest regulaarselt Omnibuss-uuringu raames läbi viinud institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Uurimisaluseid institutsioone on veidi üle 25-e.

Kokku küsitletakse kord kvartalis 1000 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat: neist pooled vastavad telefoni teel ja pooled veebipaneelis. Tegemist on mitmetellija-uuringuga, uuringu tulemused kuuluvad uuringufirmale ja info kasutusõigust võib osta iga asjast huvitatud institutsioon. Uuringuga võivad liituda ka uued institutsioonid.

Huvi korral kirjutage:

Liis Grünberg

liis@turu-uuringute.ee