Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale

2008. aasta lõpus-2009. aasta alguses viis Turu-Uuringute AS Siseministeeriumi tellimusel läbi uuringu määratlemata kodakondsusega inimeste ning Eesti kodakondsuse võtnud inimeste seas, selgitamaks välja sihtrühma hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale. Uuringu tulemustega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.

 

Kontakt:
Vaike Võõbus
Uuringujuht
Turu-Uuringute AS
Tel. 6684 852
[:]