Uudised - Kodakondsus

Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale

2008. aasta lõpus-2009. aasta alguses viis Turu-Uuringute AS Siseministeeriumi tellimusel läbi uuringu määratlemata kodakondsusega inimeste ning Eesti kodakondsuse võtnud inimeste seas, selgitamaks välja sihtrühma hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale. Uuringu tulemustega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.   Kontakt:Vaike VõõbusUuringujuhtTuru-Uuringute ASTel. 6684 852[:]