Uudised - Integratsioon

dets 12/2015

Eestis elavad venelased eelistaksid eestikeelset haridust, eesti keele kasutamist piirab venekeelne mugavusruum

Nii eestlased kui ka eestivenelased eelistaksid eestikeelseid koole, kus venekeelne õpe oleks üks valiksuundadest, selgub värskest uuringust ”Keelelised inimõigused ja julgeolek”.

Putini propaganda tulistab Eestis endale jalga

EPL-i ja Delfi tellitud küsitlus näitab, et venekeelsed inimesed on hakanud Vene tele­uudistesse suhtuma suurema skepsisega.[:]

Hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale

2008. aasta lõpus-2009. aasta alguses viis Turu-Uuringute AS Siseministeeriumi tellimusel läbi uuringu määratlemata kodakondsusega inimeste ning Eesti kodakondsuse võtnud inimeste seas, selgitamaks välja sihtrühma hinnangud Eesti kodakondsuspoliitikale. Uuringu tulemustega saab tutvuda Siseministeeriumi kodulehel.   Kontakt:Vaike VõõbusUuringujuhtTuru-Uuringute ASTel. 6684 852[:]

märts 09/2009

Eestit on valmis kaitsma vähem kui pooled muulased

Kaitseministeeriumi tellitud uuringu tulemused näitasid, et vaid 46 protsenti muulastest on valmis Eesti riiki kaitsma, samal ajal kui eestlaste seas näitas kaitsetahet 78 protsenti.[:]