Maa-ameti usaldusväärsus tööealise elanikkonna hulgas on kasvanud 73%-ni

Veebruaris (02.02–10.02.2023) läbi viidud Turu-uuringute AS-i uuringust selgus, et 73% vähemalt 15-aastastest Eesti elanikest peab Maa-ametit usaldusväärseks, sh 23% peab antud institutsiooni väga usaldusväärseks.

Usaldusväärseks pidajate osakaal on võrreldes 2022.a. III kvartaliga tõusnud 5,1%. Ebausaldusväärseks pidas Maa-ametit aga ainult 8% vastanutest.

Uuring viidi läbi igakuise Omnibussi küsitluse raames, millest küsitleti 1003 inimest vanuses 15+ aastat. 50% küsitlusest viidi läbi veebis ning 50% telefoni teel.

Lähemalt saab uuringu kohta lugeda siin: maaamet.ee/uudised

Turu-uuringute AS on alates 2005. aastast järjest regulaarselt Omnibuss-uuringu raames läbi viinud institutsioonide usaldusväärsuse uuringut. Uurimisaluseid institutsioone on veidi üle 25-e.

Kokku küsitletakse kord kvartalis 1000 inimest üle Eesti vanuses 15+ aastat: neist pooled vastavad telefoni teel ja pooled veebipaneelis. Tegemist on mitmetellija-uuringuga, uuringu tulemused kuuluvad uuringufirmale ja info kasutusõigust võib osta iga asjast huvitatud institutsioon. Uuringuga võivad liituda ka uued institutsioonid.

Huvi korral kirjutage:

Liis Grünberg

liis@turu-uuringute.ee.