Maikuus on Isamaa toetus vähenenud, kuid SDE toetus suurenenud

Võrreldes aprilliga on Isamaa toetus maikuus vähenenud 27 protsendilt 22 protsendile, kuid Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetus suurenenud 13 protsendil 19 protsendile. Ülejäänud erakondade toetusnäitajad võrreldes aprilliga oluliselt muutunud ei ole.

Hoolimata toetuse vähenemisest on Isamaa toetus (22%) ka maikuus kõrgem kui teistel erakondadel. Mais on Isamaa järel teiseks kõrgeima toetusega erakonnaks tõusnud Sotsiaaldemokraatlik Erakond (19%). Järgnevad Reformierakond (17%) ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (16%) – veel aprillis oli nende erakondade toetus kõrgem kui SDE-l. Parlamendierakondadest kõige madalam on Keskerakonna (8%) ja Eesti 200 toetus (6%).

Parlamendivälistest erakondadest on kõrgeim Parempoolsete toetus, mis küünib maikuus valimiskünnise piirimaile (5%). Eestimaa Rohelisi toetab 2%, erakonda KOOS samuti 2% ning muid erakondi kokku 1% valimiseelistust omavatest Eesti kodanikest, 2% annaks hääle üksikkandidaadile.

SDE toetuse suurenemine on maikuus kergitanud ka koalitsioonierakondade kogutoetust (aprillis 37% ja mais 42%), samas kui opositsioonierakondade kogutoetus on Isamaa toetuse kahanemise mõjul vähenenud (aprillis 52% ja mais 46%). Parlamendiväliste erakondade kogutoetus oli aprillis 7% ja mais 10%.

Maikuine küsitlus toimus 9. – 21. mail 2024. Üle-eestiliselt küsitleti 897 vähemalt 18-aastast Eesti kodanikku. Ankeetidest 50% koguti telefoni- ja 50% veebiküsitlusega. Erakondade toetusnäitajate arvutamisel on aluseks võetud valimiseelistust omavad vastajad.